აჩვენებს 8 შედეგს

კვირის განმავლობაში ათასობით ადამიანს ჩავუვლით გვერდზე; ვხვდებით მეგობრებს, თანამშრომლებს, ვიძენთ ახალ ნაცნობებს. დეტალებს არ ვუკვირდებით, თუმცა ზოგჯერ, ჩვენდაუნებურად, განსხვავებული, არაჩვეულებრივი ნივთები თავად იპყრობენ ჩვენს ყურადღებას და გადმოსცემენ მფლობელის ხასიათს.